Rondleiding in het depot

Educatie

Voor het Streekarchief Rijnlands Midden is educatie een belangrijk middel om verschillende doelgroepen te bereiken. Educatie in het streekarchief houdt in:

Tentoonstellingen
Ongeveer twee keer per jaar presenteert het Streekarchief Rijnlands Midden tentoonstellingen over regionaal-historisch onderwerpen. Vaak gebeurt dit in samenwerking met andere instellingen, zoals bijvoorbeeld historische verenigingen uit de regio. Onder de rubriek Nieuws vindt u gegevens over de actuele tentoonstelling. In de vitrine in de hal van het streekarchief is bovendien vaak een doorlopend mini-tentoonstelling over wisselende onderwerpen te zien. 

Projecten voor het onderwijs
In samenwerking met scholen en andere instellingen in de regio biedt het Streekarchief Rijnlands Midden regelmatig projecten voor het onderwijs aan. Docenten die belangstelling of een idee hebben voor een project met het archief kunnen contact opnemen met onderstaande personen.
Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen in de studiezaal van het streekarchief terecht voor gegevens voor hun werkstukken over (regionaal) historische onderwerpen.

Meer weten of vragen over educatie? Bel met Marloes Rijkelijkhuizen (telefoon 0172-465265), of mail naar mrijkelijkhuizen@alphenaandenrijn.nl of rijnlandsmidden@alphenaandenrijn.nl.

Educatie


Oorlogsmonument Zacharias de KorteHuibertus Johannes LemkesHazerswoude aan het einde van de achttiende eeuwVergadering van gelovigen