Zicht op Boskoop 01
Boskoop Bruggen1785

Archieven Boskoop overgebracht naar het Streekarchief Rijnlands Midden

In verband met de gemeentelijke herindeling eind 2013 en het per 1 januari 2014 formeel aansluiten bij het Streekarchief Rijnlands Midden is besloten om de oudste archieven van de gemeente Boskoop nu al over te brengen naar het Streekarchief te Alphen aan de Rijn.

Vanaf 1 augustus 2013 zullen de volgende archieven dan ook in de studiezaal van het Streekarchief Rijnlands Midden beschikbaar zijn voor onderzoek:

 
Op de website kunt u deels ook alvast uw onderzoek voorbereiden. Let op, nog niet alle inventarissen zijn al online doorzoekbaar. De inventaris van de bouwvergunningen wordt pas aan het einde van het jaar digitaal doorzoekbaar.

Eind van dit of begin volgend jaar zullen ook naar het Streekarchief worden overgebracht de Boskoopse archieven die nu nog berusten bij het Nationaal Archief in Den Haag. Het betreft onder meer de rechterlijke archieven, de doop- trouw- en begraafregisters en de archieven van de weeskamer, allemaal daterend van voor 1811 en de archieven van de notarissen die in Boskoop gevestigd zijn geweest (uiteraard voor zover de akten openbaar zijn). Een aantal particuliere Boskoopse archieven die nu nog in het Streekarchief Midden-Holland worden bewaard zullen dan ook overgebracht worden naar de depots in Gouda.

 

Zoek direct in:

Selecteer wat u zoekt:

Of zoek in:


Plaats

2013

Terug naar

2013

Hervormde kerk NieuwveenVoshol aan het einde van de achttiende eeuwLeimuiden in de negentiende eeuwStiltecentrum Oudshoornseweg Alphen