Gouwedepot

Bouw Gouwedepot

De waardevolle historische documenten uit de Groene Hart regio en de archeologische vondsten uit Gouda bevinden zich binnenkort onder één dak. Het gaat om de archieven van het Streekarchief Midden Holland, een groot deel van de archieven van het Streekarchief Rijnlands Midden en de archeologische vondsten uit het  gemeentelijk archeologisch depot van Gouda. De gemeente Gouda is gestart op 3 juli met de bouw van het Gouwedepot op het bedrijventerrein Gouwe Park. Het nieuwe gebouw voldoet aan de meest optimale klimaateisen voor het conserveren van de historische stukken. De oplevering is naar verwachting begin 2014.

De huidige huisvesting van het Streekarchief Rijnlands Midden, Streekarchief Midden Holland en gemeentelijk archeologisch depot voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. Daarnaast beschikken zij over onvoldoende ruimte. Daarom is besloten om gezamenlijk een nieuw depotgebouw te realiseren. Met de bouw van het Gouwedepot komt een groot deel van de archieven uit de Groene Hart regio en de archeologische vondsten uit Gouda onder één dak. Deze stukken liggen in ruimten die voldoen aan de wettelijke eisen voor het opslaan van historische documenten en archeologische vondsten.

Het Gouwedepot is primair bedoeld als opslag. Na de verhuizing van de archieven naar het Gouwedepot in het najaar van 2014 is het wel mogelijk archiefstukken in te zien. Dit kan nadat deze stukken vooraf zijn opgevraagd.

In het Gouwedepot zijn tal van duurzame maatregelen doorgevoerd. Zo zijn de gevels en het dak voorzien van extra isolatie en dampdichtheid. Dit reduceert het energieverbruik en omvang van de installaties aanzienlijk. Tevens ontstaat hierdoor een beter 'natuurlijk' klimaat in de depots. Het dak wordt voorzien van een groendak. Dit draagt bij aan verbetering van luchtkwaliteit, isolatie, biodiversiteit en werkt als waterbuffer. In de installatieopzet zijn ook tal van duurzame maatregelen doorgevoerd, zoals LED verlichting, warmteterugwinning, aanwezigheidsdetectie en zonnepanelen. Door al deze maatregelen wordt het gebouw na oplevering voorzien van het energielabel A.

Zoek direct in:

Selecteer wat u zoekt:

Of zoek in:


Plaats

2013

Terug naar

2013

Zevenhoven in de negentiende eeuwWatertorens Alphen aan den RijnBoskoop in de negeteinde eeuw volgens van der AaZuidwijk