Russische boerderijen in Nieuwveen

Russische boerderijen in Nieuwveen

Namen van boerderijen hebben vaak een historische achtergrond. Tien boerderijen in Blokland onder Nieuwveen verwijzen naar de eerste eigenaar die financiële belangen had in Rusland.

In Nieuwveen en Zevenhoven hebben tien boerderijen gestaan met de namen van Russische steden: Riga, Petersburg, Moskov, Arghangel, Astrakan, Odessa, Kazan, Smolensk, Charkow en Wilna. De vijf oudste boerderijen zijn gebouwd in het begin van de negentiende eeuw, de andere vijf omstreeks 1885. Niet alle oorspronkelijke boerderijen zijn bewaard gebleven. Een enkele brandde af, anderen werden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Een enkele is echter nog aanwezig in de oorspronkelijke staat.
Hoe kwamen deze namen in de polder terecht? Door de enorme vervening rond Nieuwveen en Zevenhoven waren er omvangrijke waterplassen ontstaan, die een groot gevaar opleverden voor de omgeving. In 1799 werd er een begin gemaakt met de drooglegging van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polder. Dit gebeurde door windmolens. De hoog gelegen gronden vielen het eerste droog en werden op 27 maart 1809 geveild in de Garnalen Doelen te Amsterdam. Op deze veiling werd circa 751 morgen land gekocht door Robert Voûte. De tweede veiling vond plaats op 9 januari 1813. Hier werden de laag gelegen gronden in Zevenhoven verkocht. Robert Voûte was een rijke bankier en zakenman uit Amsterdam, die de gronden kocht als geldbelegging. De gronden werden verpacht aan boeren uit deze omgeving. De eerste huurovereenkomsten dateren van 11 januari 1815 en 18 november 1816, waarbij de eerstgenoemde vijf boerderijen werden verhuurd. Zij zijn dus tussen 1809 en 1815 gebouwd en voorzien van hun russische namen door Robert Voûte.
Robert Voûte was onder meer commissionair in effecten. Hij kreeg contacten met de bankiersfirma Hope & Co, en als vertegenwoordiger van deze onderneming maakte hij verschillende buitenlandse reizen onder andere naar Rusland. Robert Voûte genoot het vertrouwen van het russische keizerspaar dat hem nog al eens raadpleegde in financiële zaken. Na 1816 verkocht hij een gedeelte van zijn eigendommen aan de weduwe W. Borski. Zij verkocht ze in 1824 weer door aan Johannes Bernardus Stoop, die ook al andere percelen land in de polder in eigendom had. Stoop had maar één dochter, Anna Aleida, die getrouwd was met Aarnoud Jan de Beaufort, telg uit een adelijke familie te Utrecht. Zij erfde na de dood van haar vader al zijn eigendommen, waaronder de vijf boerderijen in deze omgeving. In opdracht van Anna Aleida de Beaufort-Stoop werden de andere vijf boerderijen gebouwd tussen de bestaand. Ook deze nieuwe boerderijen kregen namen van russische steden.
Na het overlijden van Anna Aleid in 1885, erfde haar dochter Wilhelmina Cornelia de Beaufort, getrouwd met Willem Hendrik Johan baron van Heemstra, deze boerderijen. Door vererving in het begin van de twintigste eeuw kreeg een zoon van dit echtpaar de boerderijen in eigendom. Hij deed de boerderijen met het bijbehorende land in de loop der jaren van de hand.
De boerderijen Smolensk (Blokland 18), Kazan (Blokland 28), Odessa (Blokland 52) en Riga (Blokland 56) worden beschreven op de gemeentelijke monumentenlijst.
(D. van Eijk-Vermeij)

Bronnen:
  • SARM; Lopend onderzoek D. van Eijk-Vermeij.
  • (Redegevende) omschrijvingen


Reactie plaatsen
bijlage of video toevoegen

Houd mij op de hoogte van reacties op mijn inzending

Ik ga akkoord met de voorwaarden

* Verplicht invullen

Zoek direct in:

Selecteer wat u zoekt:

Of zoek in:


Plaats

Boerderijen

Terug naar

Boerderijen

Rijnsaterwoude in de negentiende eeuwHeerlijkheid VosholAlphen aan den Rijn de totstandkomingLanger- en Korteraar aan het einde van de achttiende eeuw